Basisonderwijs

Als kennis en expertise centrum voor kunst en cultuur is De Kunstbeweging je aanspreekpunt voor alle vragen over cultuureducatie.

Advisering en ondersteuning bij het ontwikkelen van cultuurbeleid
Wij adviseren alle Emmense basisscholen bij het ontwikkelen van hun cultuurbeleid en het opzetten van doorlopende leerlijnen die corresponderen met het ambitiescenario van de subsidieregeling CMK. We ondersteunen ICC’ers (interne cultuurcoördinatoren) bij het uitwerken van een eerste idee t/m de uitwerking en implementatie van een complete horizontale en/of verticale leerlijn.
Producten en activiteiten
Op vraag van de school organiseren we projecten, workshops en activiteiten. We onderzoeken met jou hoe je e.e.a. het beste vorm kan geven. Wij zijn met andere Drentse culturele instellingen verenigd in Compenta. Ook werken we samen met alle cultuurinstellingen in Emmen. Ons netwerk van aanbieders en gastdocenten staat voor je klaar.
Netwerkfunctie
Heb je een vraag over het opzetten van een leerlijn, over workshops in een bepaalde discipline of zoek je een aanbieder voor een project? Neem contact op of kijk op CultuurMarktplaatsEmmen. Daar vind je een overzicht van aanbieders, projecten en producten.
Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering is een belangrijk onderdeel binnen de CMK-regeling. Daarom bieden wij teamtrainingen en bijscholingscursussen. Heb jij een vraag over deskundigheidsbevordering? je weet ons te vinden:)
Muziekakkoord Drenthe
Op 20 juni 2019 sloten schoolbesturen, overheden, culturele instellingen, pabo’s en het Prins Claus Conservatorium het Muziekakkoord Drenthe. Samen maken zij zich de komende jaren sterk voor meer en beter muziekonderwijs op alle 292 basisscholen in Drenthe.

Wij verzorgen op vraag van scholen de organisatie van kunst- en cultuurprojecten, workshops en lessenseries en werken hierbij samen met indien mogelijk lokale kunstdocenten en cultuuraanbieders.

De Kunstbeweging is er ook voor de ICC’er!
Naast de ICC-cursus verzorgen wij trainingen, ontwikkelen wij tools en organiseren wij netwerkbijeenkomsten.

Wil je actief aan de slag met cultuuronderwijs?
Wij bieden deskundigheidsbevordering in de vorm
van teamtrainingen, voorbeeldlessen en coaching on the job.

Bekijk hier het aanbod voor de basisscholen in onze brochure.

 


MARK WESTER 
Adviseur basisonderwijs
06-13565854

LIEKE WARTENA 
Adviseur basisonderwijs
06-13565860

CLAUDIA ZWART 
Coördinator basisonderwijs & PR
06-31043452

PROJECTEN BASISONDERWIJS

Individuele deskundigheidsbevordering
Een leerlijn ontwikkelen
MuziekAkkoord Drenthe
Muziek
Digitaal Componeren
Deskundigheidsbevordering
Kinderboekenweek
Cultuurmarkt PO
Het Vriendschapsmuseum (Brede School Emmen)
Leerkrachtenkoor