Compenta

De Drentse stichting Compenta is speciaal voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013 t/m 2020) in het leven geroepen. Compenta is een samenwerking van De Kunstbeweging, ICO, K&C en Scala

Cultuureducatie met Kwaliteit is een Rijksregeling die als doel heeft de kwaliteit van het cultuuronderwijs op de basisscholen te bevorderen. Sinds 2013 zijn er in heel Nederland projecten met CMK-gelden gestart; scholen werken samen met culturele instellingen aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en aan deskundigheidsbevordering voor muziek, dans, beeldend, drama, multimedia, erfgoed etc.

Compenta stelt de gelden van Cultuureducatie met Kwaliteit beschikbaar aan het Drentse onderwijs- en culturele veld. Scholen en cultureel ondernemers kunnen een aanvraag indienen. Vragen of opmerkingen? Klik hier of neem contact op met de adviseurs.