Deskundigheidsbevordering

Wil je met je leerlingen theater maken, dansen, of een wandschildering creëren? Wil je met zelfvertrouwen zingen of een lied leren begeleiden op gitaar? Of leren werken met een muziek- of theatermethode?

Deskundigheidsbevordering is een van de speerpunten van de CMK regeling. De Kunstbeweging biedt in dit kader inspirerende teamtrainingen, voorbeeldlessen en coaching on the job aan. Maak een keuze uit ons aanbod of vraag een training op maat aan. 

Teamtrainingen

Wil je met je hele team  jullie cultuuronderwijs een impuls geven, een nieuwe methode gaan gebruiken of werken aan je eigen vaardigheden? Dan is een teamtraining een goede optie.

Kosten teamtrainingen (inclusief BTW)
1 training van 90 minuten vanaf € 195,00
2 trainingen van 90 minuten vanaf € 390,00

Teamtrainingen kunnen onderdeel zijn van een compleet professionaliseringstraject met voorbeeldlessen van een vakdocent en coaching on the job.

Muziek
We geven diverse teamtrainingen muziek. De opbouw is modulair; je start met de Basistraining Muziek, gevolgd door verdiepende trainingen. We leveren ook trainingen op maat, dus kom gerust met je vragen en wensen. Wat kunnen we voor je betekenen?
Dans
Wij verzorgen teamtrainingen Dans voor alle doelgroepen. Kinderen dansen van nature graag. Ze beginnen vaak al te bewegen zodra ze muziek horen. Dit kun je stimuleren door dans te integreren in het onderwijs. Hierbij kun je denken aan kleuterdans, maar ook aan een eenvoudige streetdance of werelddans. Misschien heb je al een dansmethode of wil je advies over de mogelijkheden? Wij leren je ook hoe je met de dansbeschrijvingen uit de boekjes kunt werken.
Theater/drama
Voor theater/drama lessen in de klas zijn meerdere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan lesmateriaal zoals Speel je Wijs, Drama-online of Kleurtoneel. Wil je een leerlijn theater implementeren in je school? Of denk je over het gebruik van theater als middel bij taalvaardigheid of bij sociaal-emotionele ontwikkeling? Wij adviseren je graag.
Beeldend
Hoe ontwikkel je de creativiteit? Hoe zet je een leerlijn beeldend uit ? Wat komt hier allemaal bij kijken en waar liggen mogelijkheden voor vernieuwing?
Wij helpen je je wens te formuleren en bieden diverse teamtrainingen aan.
Multimedia
Media staat voor ‘informatiedrager’, dus een medium wordt pas betekenisvol als iemand er iets mee doet! Wat wil je kinderen op het gebied van multimedia meegeven? Wil je multimedia projecten inzetten als middel of als doel? Wij geven teamtrainingen op maat, over bijvoorbeeld mediawijsheid, animatie, vloggen, film, fotografie etc.
Trainingen op maat
Heb je een specifieke vraag of wens neem dan contact met ons op. We staan voor je klaar en gaan graag in gesprek.
Procesgerichte didactiek
Er is in het onderwijs een ontwikkeling gaande waarbij leerkrachten minder kijken naar het product en meer inzoomen op het proces. De Kunstbeweging vindt dit een verrijking voor het cultuuronderwijs en daarom organiseren wij netwerkbijeenkomsten en teamtrainingen rond dit thema. Je bent van harte welkom om samen met ons te onderzoeken hoe ook jouw onderwijs met deze didactiek verrijkt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een teamtraining Procesgerichte Didactiek of ondersteuning van een vakdocent bij het samenstellen van een leerlijn en/of de keuze van een methode die werkt vanuit deze didactiek.
Vakoverstijgend werken
Kunst en cultuur op een creatieve manier integreren met andere vakken rond een bepaald thema? Wij adviseren en ondersteunen van idee tot en met uitvoering. Thematisch werken biedt vele mogelijkheden om aan te sluiten met beeldend, dans, drama, multimedia en muziek. Ook cross-overs tussen vakken zoals, kunst en taal, kunst en techniek, kunst en sociale vaardigheden, kunst en erfgoed en beeldende kunst en dans zijn mogelijk.

Individuele trainingen

Ben je leerkracht of pedagogisch medewerker en wil je jezelf bekwamen in het geven van cultuuronderwijs?

Dan bieden wij de mogelijkheid om je praktische vaardigheden op dit gebied een extra ‘boost’ geven. De Kunstbeweging organiseert jaarlijks enkele individuele bijscholingscursussen zoals Leerkrachtenkoor, Kampvuurgitaar, Drama in school en Dans in school.

Voor schooljaar 2020-2021 staan Ukulele spelen, Musical en Begrijpen met je handen op het programma. Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor de exacte data!

Startpakket 'Let's do it together'

Een startpakket ‘Let’s do it together’ bestaat uit een voorbeeldles die door een vakdocent gegeven wordt en een tweede les met een lesbrief, waarbij coaching on the job aanbevolen wordt. In totaal kun je voor elke bouw kiezen uit diverse thema’s met lessen voor verschillende disciplines: drama, dans, muziek en beeldend.

Dit pakket sluit aan bij de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie 54, 55 en 56. In aansluiting op deze kerndoelen werken deze startpakketten met de uitgangspunten voor kunstzinnige oriëntatie, geformuleerd door de SLO. Daarbij staat het creatieve proces centraal.

Dans
• Zonder coaching on the job
1 les van 45 minuten, kosten: € 35,00
• Met coaching on the job
2 lessen van 45 min. + 15 min. nabespreking, 
kosten: €60,00

Theater
• Zonder coaching on the job
1 les van 45 minuten, kosten: € 40,00
• Met coaching on the job
2 lessen van 45 min. + 15 min. nabespreking, kosten: €70,00

Muziek
• Zonder coaching on the job
1 les van 45 minuten, kosten: € 40,00
• Met coaching on the job
2 lessen van 45 min. + 15 min. nabespreking, kosten: €70,00

Beeldend
• Zonder coaching on the job
1 les van 60 min., kosten: € 50,00

Vakdocent in de klas

Wil je je eigen vaardigheden vergroten of een nieuwe methode implementeren? Dan is een combinatie van voorbeeldlessen en coaching on the job een praktisch concept.

Het coachingstraject wordt afgestemd op de specifieke wensen van de individuele leerkracht. Daarom worden deze trajecten voorafgegaan door een korte inhoudelijke bespreking.

Nieuwe ontwikkelingen

De Kunstbeweging volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet. Wij houden de vinger aan de pols, vertalen de trends en delen die informatie met jullie. Nieuwe ontwikkelingen bieden ook nieuwe kansen; daarom ontwikkelt De Kunstbeweging samen met scholen en specialisten nieuwe lessen en trainingen voor leerkrachten en leerlingen.

Techniek en digitalisering ook in cultuuronderwijs
De ontwikkelingen binnen het cultuuronderwijs wijzen op een steeds sterkere verbinding tussen techniek en kunst en cultuur. Zo kan techniek en digitalisering verbonden worden aan beeldende vakken, theater, maar ook aan muziek. Klik hier voor de nieuwste projecten op dit gebied.

Een andere kijk op product en proces
Er is in het onderwijs een ontwikkeling gaande waarbij leerkrachten minder kijken naar het product en meer inzoomen op het proces. De Kunstbeweging vindt dit een verrijking voor het cultuuronderwijs en neemt scholen graag mee in deze ontwikkeling. Klik hier voor meer inspiratie.

Leergemeenschappen cultuureducatie
Stel je wilt het (cultuur)onderwijs innoveren samen met een kunstvakdocent / kunstenaar. In een leergemeenschap leer je van elkaars expertise. Deze samenwerking biedt hulp, inspiratie en (onder speciale voorwaarden) ook budget. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.

Vakoverstijgend werken
Kunst en cultuur integreren met andere vakken rond een thema. Verbind bijvoorbeeld techniek op een creatieve en vernieuwende manier met kunst. Steekwoorden zijn kennis, innovatie, creativiteit. Belangstelling? Klik hier voor meer informatie.

Diverse Basisonderwijs projecten