Begrijpen met je handen

In deze cursus krijg je inzicht in het stimuleren van de creativiteitsontwikkeling bij kinderen. De cursus wordt gegeven vanuit de pedagogische visie ‘het creatieve proces staat centraal en niet het eindproduct’. Deze cursus is een samenwerking met Brede School Emmen. Hou deze site in de gaten voor meer informatie over het aantal bijeenkomsten en de kosten.