Interne Cultuurcoördinator

Cultuuronderwijs kun je zien als een reis waarbij kinderen onderweg leren betekenis te geven aan de wereld waarin we leven.

De ICC’er geeft vorm aan visie en beleid en zorgt voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind. De Kunstbeweging is er om de ICC’er te ondersteunen. Naast de ICC-cursus verzorgen wij  trainingen, ontwikkelen wij tools en organiseren wij netwerkbijeenkomsten.

Ben je ICC’er en wil je nog meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Dan is de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider misschien iets voor jou.

De ICC-cursus is een eyeopener voor mij geweest. Cultuuronderwijs omvat veel meer, dan ik van tevoren dacht. Dit in een positieve zin! De cursus heeft mij enthousiast gemaakt om het cultuuronderwijs op onze basisschool een boost te geven.

De begeleiding vanuit De Kunstbeweging speelt hier een grote rol in. Altijd kan je bij ze terecht en ze helpen je graag. Ik ben blij dat ik de cursus heb gedaan!

Lisa Huizer — Leerkracht groep 3/4, OBS de Barg
ICC-Cursus

De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs vorm te geven, te stimuleren en te behouden. De cultuurcoördinator schrijft een cultuurbeleidsplan en voert dat met collega’s uit.

De Kunstbeweging beschikt over gecertificeerde ICC-trainers die de ICC-cursus in de gemeente Emmen geven. De cursus is door het LKCA goedgekeurd, je sluit de opleiding dan ook af met het landelijk erkende certificaat.

Wil je de cursus buiten de gemeente Emmen volgen? Kijk dan op de website van onze collega’s van Kunst en Cultuur.

Kosten basiscursus
De kosten bedragen € 350,00 inclusief:
• 8 lessen
• Digitaal cursusmateriaal
• Diverse formats
• Ondersteuning bij het creëren van draagvlak
• Deelname aan het lokaal/provinciaal ICC-netwerk
• Koffie en/of thee
Tijdsinvestering
- 8 dagdelen (8 x één dagdeel)
- Studiebelasting: 50 uur (bijeenkomsten, inlezen, opdrachten en het schrijven van een conceptbeleidsplan)
Tip! Reserveer vast tijd in de teamvergadering opdat alle opdrachten meteen kunnen worden uitgevoerd!
Data seizoen 2021-2022
Woensdag 6 oktober 2021
Woensdag 27 oktober 2021
Woensdag 17 november 2021
Woensdag 8 december 2021
Woensdag 19 januari 2022
Woensdag 9 februari 2022
Woensdag 9 maart 2022
Woensdag 30 maart 2022
Tijd en locatie
Tijd: 14:30 - 17:30 uur
Locatie: De Kunstbeweging Noorderplein 101
ICC-Netwerkbijeenkomsten

De Kunstbeweging organiseert op 13-10-2021 en 18-5-2022 bijeenkomsten voor ICC’ers en hun collega’s. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij je over interessante ontwikkelingen, komen inspirerende gasten aan het woord en sluiten we af met praktische zaken waarmee je de volgende dag aan de slag kunt. Maar vooral ook is het een plek waar ICC’ers elkaar kunnen ontmoeten. 

Financiën
Beschikbare subsidiestromen
Met ingang van 2021-2022 gaan er een aantal dingen veranderen. De prestatiebox verdwijnt, maar niet het aanvullende budget voor cultuureducatie (in 2020-2021: € 16, 37 per leerling ).
Dat geld wordt opgenomen in de lumpsum en het ministerie gaat monitoren dat het wel gebruikt blijft worden voor dit doel.

Daarnaast start CMK3. Wat is er veranderd?
• Het formulier, de samenwerkingsovereenkomst met Compenta
• Het beschikbare bedrag per school
• De mogelijkheid om extra geld aan te vragen voor samenwerking met de kinderopvang
• De mogelijkheid om extra geld aan te vragen voor samenwerking met het voortgezet onderwijs
• De mogelijkheid om samen met een andere school een (deel)plan op te stellen, bijvoorbeeld voor erfgoed

Daarnaast kunnen scholingsgelden worden ingezet en is het mogelijk om extra budget zoals middelen uit het ‘werkdrukakkoord’ in te zetten voor cultuuronderwijs. De Kunstbeweging heeft speciale ‘tools’ waarmee je gemakkelijk het budget per jaar kunt berekenen.
https://dekunstbeweging.nl/onderwijs/primair/iccer/icc-training/#tools

Subsidie: CMK-regeling voor scholen Compenta
Aanvragen voor CMK 3 kunnen gedaan worden via het online aanvraagsysteem op de website van Compenta.
Voor vragen hierover kun je contact opnemen met je adviseur. Je kunt ook mailen naar info@compenta.nl.
Subsidie regeling Impuls Muziek gesloten
De regeling Impuls Muziek van het Fonds voor de Cultuurparticipatie bood financiële mogelijkheden voor scholen die structureel inzetten op verbetering van hun muziekonderwijs.
De Kunstbeweging blijft jou vraagbaak bij het opstellen van plannen en desgewenst bij uitvoering, evaluatie en bijsturing.
Handige tools

Met de CMK-tool kun je eenvoudig berekenen hoeveel geld er op school minimaal beschikbaar zou moeten zijn voor cultuureducatie.

Met de tool ‘Financiën op groepsniveau’ kun je de uitgaven per groep bijhouden in een overzichtelijke excel worksheet.

Leerlijnen vormen de ruggengraat van het onderwijs. Deze illustratie geeft een duidelijk overzicht van de verschillende niveaus.

Diverse Basisonderwijs projecten