Voorschools

Bij jonge kinderen is creativiteit een vanzelfsprekendheid. Het spelend ontwikkelen van deze creativiteit is van groot belang en vormt de basis voor de rest van hun leven. De Kunstbeweging heeft hiervoor diverse trajecten ontwikkeld:

Ontdekatelier
Een aantal prikkelende creatieve workshops waaraan kinderen onder begeleiding van hun (groot)ouder mee kunnen doen in hun vrije tijd.

De cursus ‘Begrijpen met je handen’
Een cursus voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 over een interessante pedagogische visie op creativiteitsontwikkeling. Een deskundigheidsbevordering in samenwerking met Brede School Emmen

Inspiratiebijeenkomsten ‘Het jonge kind’
In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Emmen organiseren we jaarlijks enkele inspiratieavonden over ‘Het jonge kind’.

Bij Ontdekatelier geven we workshops waarin kinderen van 2 t/m 8 jaar op ontdekkingsreis gaan met allerlei materialen.

Begrijpen met je handen is een cursus voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten over creativiteitsontwikkeling bij kinderen.

Tijdens de Inspiratiebijeenkomsten  Jonge Kind staan  ‘het spelende kind’ en ‘creativiteitsontwikkeling’ centraal.