Voorschools

Bij jonge kinderen is creativiteit een vanzelfsprekendheid. Het spelend ontwikkelen van deze creativiteit is vormt de basis voor de rest van hun leven. De Kunstbeweging heeft diverse trajecten:

Ontdekatelier
Prikkelende creatieve workshops waaraan kinderen onder begeleiding van hun (groot)ouder mee kunnen doen.

De cursus ‘Begrijpen met je handen’
Een cursus voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 over een heldere pedagogische visie op creativiteitsontwikkeling. Een deskundigheidsbevordering i.s.m. Brede School Emmen

Inspiratiebijeenkomsten ‘Het jonge kind’
In opdracht van en i.s.m de gemeente Emmen organiseren we jaarlijks inspiratieavonden over ‘Het jonge kind’.

Bij Ontdekatelier geven we workshops waarin kinderen van 2 t/m 8 jaar op ontdekkingsreis gaan met allerlei materialen.

Begrijpen met je handen is een cursus voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten over creativiteitsontwikkeling bij kinderen.

Tijdens de Inspiratiebijeenkomsten  Jonge Kind staan  ‘het spelende kind’ en ‘creativiteitsontwikkeling’ centraal.