Inspiratiebijeenkomsten

Om de creativiteitsontwikkeling bij het jonge kind te ontwikkelen organiseert de Kunstbeweging in samenwerking met de Gemeente Emmen, Stichting Peuterwerk en OKCE jaarlijks inspiratiebijeenkomsten en workshops. Er zijn sinds 2016 inspiratieavonden geweest over:

Speel je mee in Li La Land (Irma Smegen)
Het kind als onderzoeker (Natasja de Kroon)

Visie op kind en creativiteit (Atelier in een koffer)
Welbevinden en betrokkenheid (Wilma van Esch)
Muziek maken vanuit creativiteit (Suzan Lutke)
Relax (workshops mindfullness, dans, yoga en drama)

Komende data:
Woensdag 1 september 2021 Inspiratiebijeenkomst Jonge Kind (online)
Woensdag 17 november 2021  Inspiratiebijeenkomst Jonge Kind
Dinsdag 18 januari 2022 Inspiratiebijeenkomst Nationale Voorleesdagen
Woensdag 16 februari 2022 Inspiratiebijeenkomst Jonge Kind

Inspiratiebijeenkomst ‘De kunst van het verleiden’

Tal van onderzoeken tonen aan waarom het zo belangrijk is om te werken aan creativiteit en doorgaande lijnen. Vanuit het waarom maakt Natasja de vertaalslag naar het hoe en wat. Dit doet ze door het laten zien van inspirerende praktijkvoorbeelden uit gemeente Emmen en het aanreiken van concrete handelingssuggesties.

Wanneer? Woensdag 1 september, 20:00 – 21:30 uur.
Waar? Online, je krijgt een link nadat je je hebt aangemeld.
Opgeven? Via dit aanmeldformulier o.v.v. inspiratiebijeenkomst Jonge Kind