Cultuurparticipatie

Participatie betekent deelname. Met cultuurparticipatie bedoelen we actieve deelname aan cultuur. De Kunstbeweging zet in op deelname voor iedereen!

Onder amateurkunst verstaan we kunstbeoefening in de vrije tijd.

Bekijk hier enkele cultuurparticipatie projecten.

 

Ontwikkeling van ieders talent vinden wij belangrijk voor de samenleving.

Op CultuurMarktplaatsEmmen vind je lessen, cursussen en verenigingen.