De meeste scholen hebben inmiddels een plan ingediend voor 2 jaar CMK3 2021-2023.
Mocht je dit nog niet hebben gedaan, dan kun je vanaf januari 2022 alsnog een plan indienen voor 1 jaar: 2022-2023.
Meer informatie via mark.wester@dekunstbeweging.nl en/of lieke.wartena@dekunstbeweging.nl