Bent u een kunstenaar? Of bent u een rechtspersoon zonder winstoogmerk, zoals een stichting of een vereniging, op het gebied van professionele of amateurkunst? En bent u gevestigd in Drenthe?

In die gevallen kunt u bij Provincie Drenthe een subsidie aanvragen voor het maken van een nieuw cultureel project. Krijgt uw instelling al een structurele subsidie van provincie Drenthe? Dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling.

Voorwaarden
Waar moet u op letten bij een project? Natuurlijk moeten de inhoud en uitvoering het publiek en de beoogde deelnemers aanspreken. Het publiek wordt goed bereikt en betrokken door de manier van presenteren en onder de aandacht brengen. Er moet kortom een verbindende kracht  van het werk uitgaan voor de kunstenaars en het publiek. Het project moet financieel en praktisch uit te voeren zijn gelet op de coronabeperkingen en de geldende RIVM-richtlijnen. Tenslotte mag het project nog niet gestart zijn voordat de subsidie is aangevraagd.

Meer informatie over de regeling? Klik dan hier.