Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van kinderen. De vakken muziek, dans, beeldende vorming, literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk, maar zelfs broodnodig voor de brede ontwikkeling.

Door cultuureducatie ontdekken kinderen hun talent, maken ze kennis met schoonheid en leren ze de waarde van kunst zien. Kunsteducatie daagt kinderen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.

De cursus Interne CultuurCoördinator (ICC) biedt praktische handvatten en vaardigheden om het cultuuronderwijs op jouw school vorm te geven en te stimuleren. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 14:30-17:30 uur in De Bibliotheek aan het Noorderplein in Emmen. Na de cursus heb jij een beleidsplan voor jouw school geschreven en ontvang je het landelijk erkende ICC-certificaat.

Aanmelden? Klik hier!