Interne Cultuurcoördinator

Cultuuronderwijs kan gezien worden als een reis, een reis waarbij kinderen onderweg leren betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven.

De ICC’er geeft vorm aan visie en beleid, en zorgt voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind. De Kunstbeweging is er ook om de ICC’er te ondersteunen. Naast de ICC-cursus verzorgen wij  trainingen, ontwikkelen wij tools en organiseren wij netwerkbijeenkomsten.

Ben je ICC’er en wil je nog meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Dan is de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider wellicht iets voor jou.

De ICC-cursus is een eyeopener voor mij geweest. Cultuuronderwijs omvat veel meer, dan ik van tevoren dacht. Dit in een positieve zin! De cursus heeft mij enthousiast gemaakt om het cultuuronderwijs op onze basisschool een boost te geven.

De begeleiding vanuit De Kunstbeweging speelt hier een grote rol in. Altijd kan je bij ze terecht en ze helpen je graag. Ik ben blij dat ik de cursus heb gedaan!

Lisa Huizer — Leerkracht groep 3/4, OBS de Barg
ICC-Cursus

De training interne cultuurcoördinator (ICC) biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school vorm te geven, te stimuleren en te behouden. De cultuurcoördinator schrijft een cultuurbeleidsplan en voert dat met zijn collega’s uit.

De Kunstbeweging beschikt over gecertificeerde ICC-trainers die de ICC-cursus in de gemeente Emmen geven. De cursus is door het LKCA goedgekeurd, je sluit de opleiding dan ook af met het landelijk erkende certificaat.

Wil je de cursus buiten de gemeente Emmen volgen? Kijk dan op de website van onze collega’s van Kunst en Cultuur.

Kosten basiscursus
De kosten bedragen € 350,00 inclusief:
• 8 lessen
• Digitaal cursusmateriaal
• Diverse formats
• Ondersteuning bij het creëren van draagvlak
• Deelname aan het lokaal/provinciaal ICC-netwerk
• Koffie en/of thee
Tijdsinvestering
- 8 dagdelen (8 x één dagdeel)
- Studiebelasting: 50 uur (cursusbijeenkomst, inlezen, opdrachten en het schrijven van een conceptbeleidsplan)
Tip! Reserveer vast tijd in de teamvergadering opdat alle opdrachten meteen kunnen worden uitgevoerd!
Data seizoen 2020-2021
• woensdag 30 september
• woensdag 21 oktober
• woensdag 18 november
• woensdag 9 december
• woensdag 13 januari
• woensdag 10 februari
• woensdag 3 maart
• woensdag 31 maart
Tijd en locatie
• van 14:30 - 17:30 uur
• De Kunstbeweging, Noorderplein 101 te Emmen
ICC-Netwerkbijeenkomsten

De Kunstbeweging organiseert bijeenkomsten voor ICC’ers en hun collega’s. Tijdens de bijeenkomsten informeren wij je over de nieuwste ontwikkelingen, komen inspirerende gasten aan het woord en sluiten we af met heel praktische zaken waarmee je zelf vaak de volgende dag in de klas al aan de slag kan. Bovenal is het een plek waar ICC’ers elkaar kunnen ontmoeten.

ICC_netwerkbijeenkomst_vooraankondiging
Financiën
Beschikbare subsidiestromen
Bovenop de bijdrage van het Ministerie van OCW zijn er twee subsidiestromen voor cultuureducatie:

• Prestatiebox 2019-2020
€15,78 per leerling. Dit bedrag is inclusief €3,- per leerling voor museumbezoek

• Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
Scholen die via Compenta subsidie aanvragen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) ontvangen € 9,- extra per leerling. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen is € 720,- per school per schooljaar beschikbaar.

Hiernaast kunnen scholingsgelden worden ingezet voor deskundigheidsbevordering en is het mogelijk om gelden voortkomend uit het ‘werkdrukakkoord’ in te zetten voor cultuuronderwijs. Er zijn ook andere manieren om je cultuuronderwijs te financieren, denk bijvoorbeeld eens aan andere subsidies, ouderbijdragen, fondsen, sponsoring, papieropbrengsten, crowd-funding etc.

Subsidie: CMK-regeling voor scholen Compenta
Drentse scholen kunnen voor 2019-2020 en 2020-2021 €9,- per leerling per schooljaar aanvragen. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen is €720,- per school per schooljaar beschikbaar.
Aanvragen kunnen gedaan worden via het online aanvraagsysteem op de website van Compenta.
Voor vragen hierover kun je contact opnemen met één van de adviseurs. Je kunt ook mailen naar info@compenta.nl.
Subsidie regeling Impuls Muziek gesloten
De regeling Impuls Muziek van het Fonds voor de Cultuurparticipatie bood financiële mogelijkheden voor scholen die structureel willen inzetten op verbetering van hun muziekonderwijs.

De Kunstbeweging blijft je partner als jouw school dit ook wil. Wij ondersteunen je graag bij het opstellen van plannen en desgewenst bij uitvoering, evaluatie en bijsturing.

Handige tools

Met de CMK-tool kun je eenvoudig berekenen hoeveel geld er op school minimaal beschikbaar zou moeten zijn voor cultuureducatie.

Met de tool ‘Financiën op groepsniveau’ kun je de uitgaven per groep bijhouden in een overzichtelijke excel worksheet.

Leerlijnen vormen de ruggengraat van het onderwijs. Deze illustratie geeft een duidelijk overzicht van de verschillende niveaus.

Diverse Basisonderwijs projecten