Interne Cultuurcoördinator

Cultuuronderwijs kan gezien worden als een reis, een reis waarbij kinderen onderweg leren betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven.

De ICC’er zorgt met visie en beleid voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind. De Kunstbeweging ondersteunt ICC’ers met raad en daad. Naast de ICC-cursus organiseren wij daarom netwerkbijeenkomsten en bieden we handige tools. Ook organiseren we trainingen voor leerkrachten en teams.

De ICC-cursus is een eyeopener voor mij geweest. Cultuuronderwijs omvat veel meer, dan ik van tevoren dacht. Dit in een positieve zin! De cursus heeft mij enthousiast gemaakt om het cultuuronderwijs op onze basisschool een boost te geven.

De begeleiding vanuit De Kunstbeweging speelt hier een grote rol in. Altijd kan je bij ze terecht en ze helpen je graag. Ik ben blij dat ik de cursus heb gedaan!

Lisa Huizer — Leerkracht groep 3/4, OBS de Barg
ICC-Cursus

De cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) biedt praktische handvatten, vaardigheden en kennis om het cultuuronderwijs op school vorm te geven, te stimuleren en te behouden. De ICCér schrijft een cultuurbeleidsplan en voert dat met collega’s uit.

De Kunstbeweging beschikt over gecertificeerde ICC-trainers die de cursus in de gemeente Emmen geven. De cursus is door het LKCA goedgekeurd, en je sluit de opleiding dan ook af met een landelijk erkend certificaat.

Wil je de cursus niet in de gemeente Emmen volgen? Kijk dan op de website van onze collega’s van Kunst en Cultuur.

Kosten basiscursus
De kosten bedragen € 350,00 inclusief:
• 8 lessen
• Digitaal cursusmateriaal
• Diverse formats
• Ondersteuning bij het creëren van draagvlak
• Deelname aan het lokaal/provinciaal ICC-netwerk
• Koffie en/of thee
Tijdsinvestering
- 8 dagdelen (8 x één dagdeel)
- Studiebelasting: 50 uur (cursusbijeenkomst, inlezen, opdrachten en het schrijven van een conceptbeleidsplan)
Tip! Reserveer vast tijd in de teamvergadering opdat alle opdrachten meteen kunnen worden uitgevoerd!
Data seizoen 2022-2023
• Les 1: 28 september
• Les 2: 26 oktober
• Les 3: 16 november
• Les 4: 7 december
• Les 5: 18 januari
• Les 6: 8 februari
• Les 7: 1 maart
• Les 8: 29 maart
Tijd en locatie
Tijd: 14:30 - 17:30 uur
Locatie: De Kunstbeweging, Noorderplein 101 te Emmen
ICC-Netwerkbijeenkomsten

Wij organiseren jaarlijks enkele bijeenkomsten voor ICC’ers en hun collega’s. Op deze avonden delen we informatie over de nieuwste ontwikkelingen en nodigen we interessante gasten uit. Vaak sluiten we af een praktijkopdracht waarmee je de volgende dag al aan de slag kunt. Maar vooral is het een plek waar ICC’ers elkaar inspireren en ontmoeten.

Meer data:
Woensdag 18 mei 2022 ICC-netwerkbijeenkomst Filmeducatie en lezen – 19:00 – 21:00 uur
Woensdag 2 november 2022 ICC-netwerkbijeenkomst
Woensdag 17 mei 2023 ICC-netwerkbijeenkomst

 

 

Financiën
Beschikbare subsidiestromen
Met ingang van 2021-2022 gaan er een aantal dingen veranderen. De prestatiebox verdwijnt, maar niet het aanvullende budget voor cultuureducatie ( was in 2020-2021: € 16,37 per leerling). Dat geld wordt opgenomen in de lumpsum en het ministerie gaat monitoren dat het wel gebruikt blijft worden voor dit doel. Daarnaast kunnen scholingsgelden worden ingezet en is het mogelijk om extra budget zoals middelen uit het ‘werkdrukakkoord’ in te zetten voor cultuuronderwijs. De Kunstbeweging heeft speciale tools waarmee je gemakkelijk het budget per jaar kunt berekenen. Andere manieren om je cultuuronderwijs te financieren kunnen zijn; andere subsidies, ouderbijdragen, fondsen, sponsoring, papieropbrengsten, crowdfunding etc.
Subsidie: CMK-3 regeling voor scholen Compenta
Drentse scholen konden voor 2019-2020 en 2020-2021 €9,- per leerling per schooljaar aanvragen. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen was €720,- per school per schooljaar beschikbaar.
Komende periode start CMK3.
Wat is er veranderd sinds CMK2?
• Het formulier, de samenwerkingsovereenkomst met Compenta
• Het beschikbare bedrag per school
• De mogelijkheid om extra geld aan te vragen voor samenwerking met de kinderopvang
• De mogelijkheid om extra geld aan te vragen voor samenwerking met het voortgezet onderwijs
• De mogelijkheid om samen met een andere school een (deel)plan op te stellen, bijvoorbeeld voor erfgoed
Aanvragen kunnen gedaan worden via het online aanvraagsysteem op de website van Compenta. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met je adviseur of mail naar info@compenta.nl.
Subsidie regeling Impuls Muziek gesloten
De regeling Impuls Muziek van het Fonds voor de Cultuurparticipatie bood financiële mogelijkheden voor scholen die structureel willen inzetten op verbetering van hun muziekonderwijs. De Kunstbeweging blijft je partner als jouw school dit ook wil. Wij ondersteunen je graag bij het opstellen van plannen en desgewenst bij uitvoering, evaluatie en bijsturing.
Handige tools

Met de CMK-tool kun je eenvoudig berekenen hoeveel geld er op school minimaal beschikbaar zou moeten zijn voor cultuureducatie.

Met de tool ‘Financiën op groepsniveau’ kun je de uitgaven per groep bijhouden in een overzichtelijke excel worksheet.

Leerlijnen vormen de ruggengraat van het onderwijs. Deze illustratie geeft een duidelijk overzicht van de verschillende niveaus.

Diverse Basisonderwijs projecten