Organisatie

WAT DOET DE KUNSTBEWEGING?

Wij geloven dat de creatieve kracht van kunst bijdraagt aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers van Zuidoost Drenthe. Onze missie is het stimuleren van inwoners en organisaties met de creatieve kracht van kunst. Wij zetten ons in voor de culturele sector, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Je komt ons vaker tegen dan je denkt. Wat we doen is niet altijd zichtbaar want soms werken we alleen ondersteunend en voorwaarden scheppend, maar vaak ook initiërend en uitvoerend. Wij ondersteunen amateurkunstverenigingen en orkesten, doen veel voor het onderwijs en bevorderen graag het cultureel plezier in de wijken en dorpen. De Kunstbeweging richt zich op zowel ouderen als jongeren en werkt samen met diverse partijen. Wij horen graag wat we voor jou kunnen betekenen!

Ons team

BIBIAN WELBERGEN
Adviseur voortgezet onderwijs & PR
06-40926393

CLAUDIA ZWART
Coördinator basisonderwijs & PR
06-31043452

GREETJE KUIPERS
Adviseur Cultuurparticipatie & PR
06-38014437

BERENICE VAN WOERDEN
Adviseur Cultuurparticipatie
06-83237789

MARK WESTER
Adviseur basisonderwijs
06-13565854


LIEKE WARTENA
Adviseur basisonderwijs
06-13565860

EEN GECERTIFICEERDE INSTELLING

Sinds oktober 2018 mag De Kunstbeweging zich een officieel gecertificeerd Kunstencentrum noemen. De certificeringscommissie CBCT beoordeelde ons positief vanwege onze positie als netwerkorganisatie en onze toekomstbestendigheid.

Men vindt dat de ontwikkeling van De Kunstbeweging vertrouwen geeft voor de toekomst. Natuurlijk heeft CBCT ook gekeken naar de kwaliteit van de geboden dienstverlening. Het CBCT certificaat wordt voor een periode van vier jaar afgegeven op basis van landelijke richtlijnen vanuit de brancheorganisatie. Cultuurconnectie en waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening, de advisering en de organisatie. Het gaat om kwaliteitseisen rondom het productaanbod, de financiële en interne organisatie, als ook om visie, beleid en marketing.

EEN BETROUWBARE PARTNER

De Kunstbeweging heeft bewezen een betrouwbare samenwerkingspartner te zijn. Voor de gemeente Emmen is het van belang om met een professionele instelling te werken. Voor onze subsidieverstrekkers, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en klanten willen we een betrouwbare partner zijn. Met de certificering is de kwaliteit van onze diensten en producten geborgd. Voor meer informatie kijk op www.certificeringsorganisatie.nl

ANBI STATUS
De Kunstbeweging heeft de ‘Culturele ANBI’ status. Het doen van een gift kan hierdoor fiscale voordelen hebben. Meer informatie? Klik dan hier.

JAARREKENINGEN
Voor het bekijken van de jaarrekeningen van De Kunstbeweging, klik hier.

ONZE PARTNERS

De Kunstbeweging werkt met zeer verschillende partners samen om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Ons netwerk bestaat uit cultureel ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties en natuurlijk veel culturele instellingen waaronder Bibliotheek Emmen, ATLAS Theater, CBK Emmen, Loods 13, ICO, Scala, Kunst en Cultuur, Kunstkade, Keunstwurk.

We nemen deel aan verschillende netwerken, zoals Compenta, We the North en brancheorganisatie Cultuurconnectie. Landelijk hebben we contact met het LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuur Fonds. We staan open voor nieuwe contacten en brengen graag verbindingen tot stand.

De Kunstbeweging biedt ons de mogelijkheid om samen mooie culturele projecten te ontwikkelen. Als cultuurprofielschool maken we daar dankbaar gebruik van. Het is prettig om samen te werken met mensen die meedenken om nieuwe uitdagingen op het gebied van cultuureducatie aan te gaan.
Robert Jalving — Locatie adjunct directeur Esdal College Oosterstraat
``De Kunstbeweging en de Bibliotheek hebben een gemeenschappelijke drijfveer en we vullen elkaar goed aan. Samenwerken leidt tot innovatie en kruisbestuiving. Zo kunnen we de inwoners van de gemeente Emmen nog beter van dienst zijn.``
Nicole Stiekema — De Bibliotheek Emmen
Samenwerking zit in de genen van de ‘kunstbewegers’. Sinds de allereerste dag hebben we samen onze schouders gezet onder cultuureducatie met - steeds meer - kwaliteit.
Marieke Vegt — Kunst en Cultuur
Het CBK heeft samen met De Kunstbeweging al vele mooie cultuur projecten kunnen realiseren. Zij hebben de voelsprieten, organisatiekracht en een flinke dosis aanstekelijk enthousiasme!
Marieke Smink — CBK
Wij van Loods 13 vinden het fijn dat De Kunstbeweging stimuleert dat scholen gebruik maken van onze ruimtes. Hierdoor maken meer jongeren kennis met theater en andere vormen van podiumkunst.
Eva Wortmann — Loods 13
Het begrip kunst en cultuur betekent meer dan het organiseren van culturele activiteiten. Het kan ons ook helpen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. De verbinding tussen cultuur en deze opgaven in het sociaal domein en op het gebied van economie kan zeker nog verbeterd worden.
Robert Kleine — Wethouder van cultuur