De Kunstbeweging staat voor een veilig en respectvol klimaat voor zowel klanten als medewerkers. Voor klanten moet het prettig zijn om contact te hebben met medewerkers van De Kunstbeweging. Voor medewerkers moet het prettig zijn om bij/vanuit de Kunstbeweging de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarom heeft de Kunstbeweging een aantal omgangsregels geformuleerd waar alle medewerkers en klanten van de Kunstbeweging zich aan dienen te houden.

  • Medewerkers van de Kunstbeweging (directie, personeel, vrijwilligers, stagiairs alsmede personen die anderszins deel uitmaken van de instelling) en klanten van De Kunstbeweging maken geen misbruik van hun macht in de vorm van artistiek, pedagogisch, fysiek en psychisch overwicht, of van het ‘voor wat hoort wat-principe’.
  • Medewerkers en klanten discrimineren een ander niet. Dit betekent dat zij geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur toepassen, waardoor de gelijkheid van rechten en/of de fundamentele vrijheden van anderen aangetast wordt.
  • Medewerkers en klanten raken elkaar niet aan op een wijze die als onaangenaam en/ of ongewenst wordt beschouwd door één van beide partijen.
  • Medewerkers en klanten treden niet verder binnen in de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel is.
  • Medewerkers en klanten gaan met respect met elkaar om gedurende alle tijdstippen dat ze met elkaar contact hebben. Dit geldt eveneens voor alle uitingen via sociale media.
  • Medewerkers en klanten houden zich aan deze omgangsregels en zien erop toe dat deze tevens door anderen worden nageleefd; ook door hen die klanten begeleiden bij reizen, optredens en theater/concertbezoek buiten De Kunstbeweging.