Het Carmel College kreeg van het Fonds voor Cultuurparticipatie eind 2019 een subsidie voor de ontwikkeling van een Community Art project voor leerjaar 1 en 2 van het VMBO. Dus de komende jaren gaan we daar met veel enthousiasme en plezier mee aan de slag.
.