Dit project is opgestart in 2019 en wordt uitgebouwd in 2020. De aanleiding voor het project was melding van eenzaamheid door inwoners van De Tangenborg bij Sedna. De Kunstbeweging en Sedna zijn samenwerking aangegaan vanuit de wens om een positieve ontwikkeling voor de bewoners in gang te zetten en daar meer partners in de wijk bij te betrekken.

In 2019 zijn gesprekken gevoerd met de bewonersvereniging en is onderzoek gedaan op basis van een vragenlijst en gesprekken met inwoners. Daarmee hebben we een beeld van de situatie en behoeften van de bewoners. Er blijkt een groot verloop van de inwoners in de woontorens, er is weinig onderling contact en het ontbreekt aan culturele activiteiten. Dit is een negatieve ontwikkeling van de laatste jaren.

De Kunstbeweging en Sedna hebben inmiddels met instemming van de bewonersvereniging en samen met de Brede school Emmerhout afgesproken dat in 2020 een eerste kunstproject wordt gerealiseerd waarin Senioren en kinderen samenwerken. Dit is ook het moment om te kijken hoe we meer partners kunnen betrekken.