In project ‘Mijn Angelslo’ maken kinderen uit Angelslo filmportretten van elkaar en van wijkbewoners.

De kinderen worden actief betrokken bij het nadenken over hun eigen woonwijk door mensen van de wijk te portretteren in woord en beeld. Het gaat om inwoners jong en oud, allerlei mensen die in de wijk Angelslo wonen en werken. Hun verhalen worden zichtbaar gemaakt en hun ideeën over de ideale wijk van de toekomst worden vastgelegd. Het streven is om minimaal 10 korte films te maken die tijdens een wijkfeest aan de wijkbewoners worden gepresenteerd.

Het project ‘Mijn Angelslo’ kwam tot stand samen met de gemeente Emmen, Sedna en Up2Us. De Kunstbeweging zorgde voor het inhoudelijke programma.