In project Hoitingeslag organiseerden inwoners van de Hoitingeslag met hulp van Sedna en De Kunstbeweging samen een middag om oude en nieuwe buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. De bewoners van de Hoitingeslag bepaalden zelf hoe de middag eruit moest zien. Het werd een gezellige samenkomst waar bewoners van alle leeftijden en achtergronden met elkaar spraken en speelden met oud Hollandse spellen.

De bewoners noemen hun straat een gelukkige straat. Uit een buurtonderzoek kwam de conclusie: De Hoitingeslag in de wijk Angelslo is een straat waar mensen met verschillende achtergronden voor elkaar klaarstaan. Dat was de aanleiding om met de mensen in deze straat in 2019 een bottom-up wijkproject te starten. 
De Kunstbeweging stimuleert samenwerking tussen inwoners en organisaties in de dorpen en wijken. Het mooie van dit project was dat de wens bij de inwoners zelf is ontstaan. Het was een geslaagde ontmoeting en een geslaagde samenwerking. Er wordt nagedacht over een vervolg.