Doel is het in beeld brengen van de wijk en stimuleren van sociale samenhang, ontmoeting en verbinding tussen de inwoners van diverse culturen en leeftijden.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Sedna, Jong Angelslo en organisaties uit het wijkoverleg Angelslo. Het project is opgestart in 2019 en wordt uitgebouwd in 2020. De Kunstbeweging is initiatiefnemer.

De opzet is om inwoners voor een belangrijk deel zelf de inhoud te laten bepalen. Zo is in 2019 als eerste actie door inwoners van de Hoitingeslag – met ondersteuning door Sedna en De Kunstbeweging – een oudhollandse speelmiddag georganiseerd voor de ouders en kinderen in de buurt om laagdrempelig het onderling contact te bevorderen. Voor 2020 is samenwerking aangegaan met Jong Angelslo en partners uit het wijkoverleg. Besloten is om meerdere activiteiten te realiseren samen met het onderwijs, met mensen die werken in de wijk en inwoners.

Het doel van Jong Angelslo is om de wijk prettiger te maken voor en met kinderen en jongeren. De Kunstbeweging geeft met de partners en inwoners invulling aan dit thema in drie deelprojecten. De drie projecten waarbij ontmoeting en portrettering van de mensen in de wijk centraal staat monden uit in een centraal wijkfeest met culturele activiteiten.