Voor de huishoudelijke medewerkers van At Home First hebben we een innovatieve training ontwikkeld. In drie bijeenkomsten leren de medewerkers hoe kunst en cultuur kunnen bijdragen aan het welzijn van hun clienten; de kwetsbare ouderen waar zij thuis komen. Medewerkers ervaren tijdens de training hoe kunst kan raken en kan bijdragen aan de gezondheid doordat contact met het gevoel wordt gemaakt. Zij delen persoonlijke ervaringen en krijgen praktische tools om met cliënten in gesprek te gaan en hen warm te maken voor cultuurdeelname. Met de opgehaalde wensen wordt een programma samengesteld. De huishoudelijke medewerkers en hun cliënten nemen samen deel aan het programma waardoor zij elkaar op een nieuwe, meer persoonlijke manier leren kennen. De training is eind 2018 uitgevoerd in het kader van het programma Age Friendly Cultural City. We zijn bezig met een vervolg.