Samenleving
en cultuur

Mensen brengen een woongebied tot leven
De Kunstbeweging verbindt inwoners d.m.v. van kunst en cultuur. Het is bewezen dat de kwaliteit van ons leven daardoor verbetert en onze woonomgeving daar aantrekkelijker van wordt.

Kunst en cultuur bij maatschappelijke thema’s
Kunst en cultuur worden steeds vaker ingezet bij maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, eenzaamheid, vergrijzing, sociale cohesie, veiligheid en een inclusieve samenleving. Wij kijken met een nieuwe blik kijken waardoor er frisse en innovatieve inzichten ontstaan. Wij verbinden partijen uit verschillende sectoren, realiseren activiteiten, doen onderzoek en adviseren bij trends en ontwikkelingen. We betrekken inwoners van alle generaties en culturen bij projecten die leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen en werken nauw samen met (lokale) organisaties, kunstenaars en de gemeente.

Vragen uit de samenleving
We zijn betrokken bij het actuele cultuurbeleid en bij het realiseren van wijk- en dorpsprogramma’s. Daarnaast spelen we graag in op vragen van bedrijven. We bieden slimme en inspirerende antwoorden in de vorm van projecten, trainingen of het organiseren van themabijeenkomsten.

GREETJE KUIPERS 
Adviseur Cultuurparticipatie & PR
06-38014437

BERENICE VAN WOERDEN 
Adviseur Cultuurparticipatie
06-83237789

PROJECTEN IN DE SAMENLEVING

Generatieproject De Tangenborg Emmerhout
Mijn Angelslo
Playground Pimped
Guerilla Poëzie
Expositie Huize Henricus
Leef in de Straat Festival
Seniorenproject 6x6
Kunst voor /zorg\ voor de kunst
Mantelzorgdag
Ontmoetingsverhalen
Movements
Disco Speciaal
Kunstzinnige activiteiten ouderen De Holdert
Training At Home First
Project Hoitingeslag
Bloemen brengen kleur in je leven
Tegeltjeswijsheid
Stuur ’s een kaartje!
Mijn Angelslo
Week van de Mantelzorg
Workshops voor basisschoolleerlingen in de zomervakantie