Onderzoek
Cultuur en Transitie Emmen

De verkenning Cultuur en Transitie Emmen is een onderzoek naar de waarde van cultuur als antwoord op de maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Met de innovatieve kracht van kunst en cultuur kunnen we frisse antwoorden geven op de sociale en economische uitdagingen zoals gezondheid, eenzaamheid, vergrijzing, laaggeletterdheid en immigratie.

De verkenning toont aan dat de samenleving cultuurparticipatie en cultuurprofessionals nodig heeft om tot innovatieve oplossingen te komen. Oplossingen komen tot stand door samenwerking tussen verschillende sectoren en door beleidsmatige ondersteuning. De Kunstbeweging wil graag in gesprek met de politiek, beleidsmakers, cultuurprofessionals, inwoners en partners uit andere domeinen om tot antwoorden te komen en daaraan uitvoering te geven. Meer weten? Neem gerust contact op!

“De verbinding tussen cultuur en onze opgaven in het sociaal domein en op het gebied van economie kan zeker nog verbeterd worden. Daarbij kan deze verkenning ons helpen. Het begrip kunst en cultuur betekent meer dan het organiseren van culturele activiteiten. Het kan ons ook helpen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven.”

Robert Kleine
Wethouder van cultuur

BERENICE VAN WOERDEN 
Adviseur Cultuurparticipatie
06-83237789