Onderzoek
Cultuur en Transitie Emmen

Voor de verkenning Cultuur en Transitie Emmen hebben we  onderzoek gedaan naar de waarde van cultuur als antwoord op sociale en en economische uitdagingen zoals gezondheid, eenzaamheid, vergrijzing, laaggeletterdheid en immigratie. Met de innovatieve kracht van kunst en cultuur kunnen we frisse antwoorden geven op deze maatschappelijke uitdagingen.

De verkenning toont aan dat de samenleving cultuurparticipatie en cultuurprofessionals nodig heeft om tot innovatieve oplossingen te komen. Oplossingen komen tot stand door samenwerking tussen verschillende sectoren en door beleidsmatige ondersteuning. De Kunstbeweging wil graag in gesprek met de politiek, beleidsmakers, cultuurprofessionals, inwoners en partners uit andere domeinen om samen aan de slag te gaan. 

“De verbinding tussen cultuur en de opgaven in het sociaal domein en de economie kan nog verbeterd worden. Deze verkenning kan daarbij helpen. Het begrip kunst en cultuur betekent meer dan alleen het organiseren van culturele activiteiten. Het kan ook helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen.”

Robert Kleine
Wethouder van cultuur

BERENICE VAN WOERDEN 
Adviseur Cultuurparticipatie
06-83237789