Trainingen en advies

Hoe kan ik als inwoner met cultuur bijdragen aan een fijnere buurt? Hoe kan ik als ondernemer kunst en cultuur inzetten voor innovatie van mijn organisatie? Hoe laat ik als woningcorporatie medewerkers op een frisse manier nadenken over hoe zij met hun klanten omgaan? Hoe breng ik een positieve impuls bij wijkvernieuwing?

Als kennis en expertisecentrum voor kunst en cultuur is De Kunstbeweging hét aanspreekpunt voor deze vragen. De innovatieve kracht van kunst en cultuur vervult steeds vaker een rol bij opgaven in de zorg- en welzijnssector en in de wijken en buitendorpen van Emmen. Dit lukt door de innovatieve kracht van kunst en cultuur slim in te zetten bij eenzaamheid, vergrijzing, laaggeletterdheid en inclusie en door samenwerking met cultuurprofessionals, organisaties en beleidsmakers uit verschillende sectoren.

Wij stimuleren nieuwe samenwerkingen met advies en trainingen op maat voor bedrijven en organisaties. Samen vinden we inspirerende antwoorden in de vorm van projecten en bijeenkomsten. Neem gerust contact op!

GREETJE KUIPERS 
Adviseur Cultuurparticipatie & PR
06-38014437

BERENICE VAN WOERDEN 
Adviseur Cultuurparticipatie
06-83237789